25 Ιανουαρίου 2012

ΕγκΙΚΑ Α23/592/25.1.2012

Α. Κλοπή βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής με ελλιπή δικαιολογητικά.
Β. Επικαιροποιημένα στοιχεία κλαπέντων και απωλεσθέντων εντύπων του ν.3386/05.

 
Συνημμένα:
egkika_a23_592_25_1_2012.pdf 167.57 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.