13 Ιανουαρίου 2012

ΕγκΥπΟικ 5001970/13.1.2012

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της αρ. ΔΕΥΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΤΟ και οδηγιών συμπλήρωσης της Δήλωσης ΕΥΚ για την καταβολή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ.  και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994
 
Συνημμένα:
egkypoik_5001970_13_1_2012.pdf 200.9 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.