8 Δεκεμβρίου 2011

ΕγκΥΕΚΑ Φ10035/27540/935/8.12.2011

Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την απόδειξη του χρόνου άσκησης του επαγγέλματος πριν από την εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων των πρώην Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε. και Τ.Σ.Α. κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3996/2011 (Α’ 170)
 
Συνημμένα:
egkyeka_f10035_27540_935_8_12_2011.pdf 201.82 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.