19 Δεκεμβρίου 2011

ΕγκΥπΟικ ΔΕΣ Γ 1173728/19.12.2011

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των  Κοινοτήτων- Δήμων -  Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων - Κρατικών Περιφερειών, που καταργήθηκαν  ή   συγχωνεύτηκαν με τις διατάξεις του ν.3852/2010
 
Συνημμένα:
egkypoik_des_g_1173728_19_12_2011.doc 55 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.