8 Δεκεμβρίου 2011

ΕγκΙΚΑ Α23/592/8.12.2011

Α)Κλοπή αδειών διαμονής ενιαίου τύπου (βινιέτες), δελτίων διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη της Ε.Ε., δελτίων μόνιμης διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη της Ε.Ε. και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής με πλήρη δικαιολογητικά (τύπου Α΄).
Β)Απώλεια αδειών διαμονής ενιαίου τύπου.
Γ)Χορήγηση βεβαιώσεων κατάθεσης αιτήσεων για την χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς να έχουν υποβληθεί αντίστοιχες αιτήσεις.

 
Συνημμένα:
egkika_a23_592_8_12_2011.pdf 169.82 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.