6 Δεκεμβρίου 2011

ΕγκΙΚΑ 90/6.12.2011

«Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του μόνιμου προσωπικού, καθώς και του με σχέση εργασίας αορίστου χρόνουπροσωπικού του ΤΑΥΤΕΚΩ που προέρχονται από το πρώην Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προς/κού ΟΣΕ (ΤΑΠ –ΟΣΕ) και το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΠΠ-ΟΣΕ)μετά την συνταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Υπαγωγή τους στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ
 
Συνημμένα:
egkika_90_6_12_2011.pdf 176.71 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.