16 Νοεμβρίου 2011

ΕγκΟΑΕΕ 65/16.11.2011

Ασφάλιση όσων απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου που καταρτίζονται σύμφωνα με τον Ν. 2527/97 άρθρο 6.
 
Συνημμένα:
egkoaee_65_16_11_2011.pdf 107.42 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.