7 Νοεμβρίου 2011

ΕγκΥΕΚΑ Φ80020/οικ.26235/801/7.11.2011

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 2 του Ν 4024/2011, σχετικά με την μείωση των καταβαλλόμενων συντάξεων από το ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ.
 

Συνημμένα:
egkyeka_f80020_oik26235_801_7_11_2011.pdf 304.47 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.