12 Οκτωβρίου 2011

ΕγκΥΕΚΑ 80000/οικ.24181/2964/12.10.2011

Ανακοίνωση εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 3 περ. στ του ν.4019/2011 (Α΄ 216).
 

Συνημμένα:
egkyeka_80000_oik24181_2964_12_10_2011.pdf 67.68 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.