13 Οκτωβρίου 2011

ΥΑ Φ.11321/22575/1810/13.10.2011

Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010. Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απολυομένων ηλικίας 55-64 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του ν. 3996/2011 (Α170).
 

Συνημμένα:
ya_11321_22575_1810_13_10_2011.pdf 127.93 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.