7 Οκτωβρίου 2011

ΕγκΟΑΕΕ 58/7.10.2011

Ένταξη στο εισοδηματικό κριτήριο του Ν. 3846/10 των: α) μελών Δασικών Συνεταιρισμών ανεξάρτητα αν ασκούν παράλληλη δραστηριότητα β) επαγγελματιών-εμπόρων που έχουν υπογράψει σύμβαση με τα ΕΛΤΑ εκτός αν ασκούν παράλληλη δραστηριότητα.
 

Συνημμένα:
egkoaee_58_7_10_2011.pdf 136.93 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.