21 Σεπτεμβρίου 2011

ΕγκΥΕΚΑ Φ.80020/22262/672/21.9.2011

Παροχή Οδηγιών για την είσπραξη της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του ΤΠΔΥ των εξελθόντων μετά την 1-1-2011 από την υπηρεσία υπαλλήλων.
 

Συνημμένα:
egkyeka_f80020_22262_672_21_9_2011.pdf 124.91 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.