7 Σεπτεμβρίου 2011

ΕγκΥΕΚΑ Φ.80000/20577/603/7.9.2011

Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 2β του αρθ. 38 του Ν 3986/2011.
 

Συνημμένα:
egkyeka_f80000_20577_603_7_9_2011.pdf 263.34 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.