1 Σεπτεμβρίου 2011

ΕγκΙΚΑ 62/1.9.2011

Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων - Τροποποίηση των διατάξεων της περ. γ΄της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 - Κοινοποίηση της παρ. 2 α΄του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011.
 

Συνημμένα:
egkika_62_1_9_2011.pdf 870.38 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.