24 Αυγούστου 2011

ΕγκΥΕΚΑ Φ.40021/οικ.20129/2468/24.8.2011

Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 48 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α') «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
 

Συνημμένα:
egkyeka_f40021_oik20129_2468_24_8_2011.pdf 153.85 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.