2 Αυγούστου 2011

ΕγκΙΚΑ Α23/590/12/2.8.2011

Ανακατάταξη σε ασφαλιστική κλάση των υπαχθέντων στην προαιρετική ασφάλιση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 41 του Α.Ν.1846/51.
 
Συνημμένα:
egkika_a23_590_12_2_8_2011.pdf 145.36 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.