11 Ιουλίου 2011

ΕγκΥΕΚΑ Φ.80000/οικ.2087/113/11.7.2011

Απασχόληση συνταξιούχων - Αντικατάσταση άρθρου 63 του ν.2676/1999.
 

Συνημμένα:
egkyeka_f80000_oik2087_113_11_7_2011.pdf 78.13 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.