2 Ιουνίου 2011

ΕγκΥΕΚΑ Φ11321/10191/582/2.6.2011

Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 

Συνημμένα:
egkyeka_f11321_10191_582_2_6_2011.pdf 149.67 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.