14 Ιουλίου 2011

ΠΟΛ 1152/14.7.2011

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών ΝΠΔΔ και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που  καταργούνται- συγχωνεύονται με τις διατάξεις του Ν 3852/2010.
 

Συνημμένα:
pol_1152_14_7_2011.pdf 474.76 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.