31 Μαϊου 2011

ΠΟΛ 1126/31.5.2011

Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του Ν 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α'), μετά την εφαρμογή του Ν 3897/2010 (ΦΕΚ 208 Α') στα πλαίσια Φορολογίας Κεφαλαίου και της Φορολογίας Εισοδήματος και κοινοποίηση των διατάξεων του Ν 3897/2010.

 

Συνημμένα:
pol_1126_31_5_2011.pdf 200.55 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.