14 Απριλίου 2011

ΕγκΥπΕΑΗΔ 18812/14.4.2011

Θέματα λειτουργίας επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, υπό το καθεστώς ρυθμίσεων του ν. 3900/10.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.