9 Μαρτίου 2011

ΕγκΥπΟικ 5010747/9.3.2011

Κοινοποίηση της αριθμ. 346/2009 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ για την υπαγωγή των αναπήρων πολέμου αμάχου πληθυσμού και αναπήρων αμάχου πληθυσμού στις διατάξεις του Ν 490/76 (ΦΕΚ 331/Α΄) με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν 3670/2008 (ΦΕΚ 117/Α΄).
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.