7 Απριλίου 2011

ΕγκΙΚΑ 25/7.4.2011

Διαδικασία χορήγησης και καθορισμός του αποδοτέου από το Ίδρυμα ποσού για θεραπευτικά υποδήματα και λοιπά μέσα αποφόρτισης στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη με πόδια υψηλού κινδύνου, ασφ/νους του Ιδρύματος.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.