4 Απριλίου 2011

ΕγκΥπΟικ 5014930/4.4.2011

Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 592/2008 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου πολύτεκνων γονέων κοινοτικής και αλλοδαπής υπηκοότητας.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.