30 Μαρτίου 2011

ΕγκΙΚΑ Ε40/203/30.3.2011

Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2010 και Α΄ τριμήνου 2011 εργοδοτών ΝΠΔΔ που ασφάλιζαν προσωπικό στο τέως ΤΕΑΜ - ΝΠΔΔ του ΤΕΑΔΥ.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.