30 Μαρτίου 2011

ΕγκΙΚΑ Γ99/1/53/30.3.2011

Διόρθωση λαθών ΑΠΔ μέσω διαδικτύου περιόδων απασχόλησης 1/2002 - 12/2010 - επανυποβολές ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων της ίδιας περιόδου απασχόλησης που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.