4 Μαρτίου 2011

ΕγκΥπΟικ 1036040/4.3.2011

Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1116828ΕΞ 2010/31-8-2010 Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής (άρθρου 41 του ν.1249/82) για την αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων της περιοχής των Δήμων και της Κοινότητας των νήσων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου του Νομού Λέσβου».
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.