2 Μαρτίου 2011

ΕγκΥπΟικ 1033829/2.3.2011

Επιτάχυνση διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. και ενημέρωση του συστήματος TAXIS.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.