28 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΛ 1041/28.2.2011

α) Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 28/2/2011, β) Παράταση προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 28/2/2011.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.