12 Ιανουαρίου 2011

ΕγκΙΚΑ Ε40/7/12.1.2011

Περίοδοι υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2011 έως 31/12/2011.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.