2 Δεκεμβρίου 2010

ΕγκΥπΟικ 5050543/2.12.2010

Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (Import Control System - ICS) και για τις νέες τελωνειακές διαδικασίες που ισχύουν από 1-1-2011 κατά την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.