23 Νοεμβρίου 2010

ΠΟΛ 1166/23.11.2010

Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν  μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.