20 Οκτωβρίου 2010

ΕγκΥπΟικ 1138154/20.10.2010

Παροχή διευκρινήσεων σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν 3888/2010 αναφορικά με ρύθμιση οφειλών.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.