5 Οκτωβρίου 2010

ΕγκΙΚΑ Σ56/31/5.10.2010

Χορήγηση βεβαίωσης σχετικά με το ποσό της μηνιαίας σύνταξης των ιπταμένων χειριστών. Κοινοποίηση του άρθρου 6 του Ν 3717/2008 Φ.Ε.Κ. 239/τ. /26.11.08 & της αρ. Φ10621/οικ.23964/1972/2.10.09 Φ.Ε.Κ. 2158/ τ. /2.10.2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών τ. Οικονομίας και Οικονομικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.