4 Οκτωβρίου 2010

ΕγκΙΚΑ 68/4.10.2010

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μονίμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ και εποπτευομένων από τους Ο.Τ.Α. βαθμού συνδέσμων για τους οποίους εκ παραδρομής χώρησε ασφάλιση στο Δημόσιο αντί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.