30 Σεπτεμβρίου 2010

ΕγκΙΚΑ 67/30.9.2010

α) Επιδόματα εορτών και αδείας εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3845/10. β) Δυνατότητα ενημέρωσης για ποσά συντάξεων που καταβάλλονται από γερμανικής πλευράς.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.