24 Σεπτεμβρίου 2010

ΕγκΓΓΚΑ Φ80000/οικ.19780/1129/24.9.2010

Εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν 3863/2010 Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές (Φ.Ε.Κ. 115/ τ. / 15.07.2010) - Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.