30 Ιουλίου 2010

ΕγκΓΓΚΑ Φ80000/οικ.20348/1521/30.7.2010

Προθεσμία υποβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο 57, παρ. 8, του Ν 3863/2010, αίτησης εξαίρεση εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.