16 Σεπτεμβρίου 2010

ΕγκΙΚΑ Σ70/46/16.9.2010

Υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ στο Δελτίο Αναγγελίας Νέου Συνταξιούχου (ΔΑΝΣ) και Δελτίο Αναγγελίας Μεταβολών (ΔΑΜ).
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.