19 Αυγούστου 2010

ΕγκΙΚΑ 59/19.8.2010

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν 3863/2010 και της παρ. 7 του άρθρου μόνου του Ν 3847/2010 - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 & 26 του Ν 3863/2010, στους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.