14 Ιουλίου 2010

ΠΟΛ 1112/14.7.2010

Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ2 TAXIS) για υποκείμενους με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλασσομένων.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.