5 Ιουλίου 2010

ΕγκΙΚΑ Σ40/63/5.7.2010

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων με τις οποίες προσδιορίζεται η βαρύνουσα της ΟΛΠ ΑΕ δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εθελούσιας αποχώρησης και συνταξιοδότησης του προσωπικού της εταιρείας.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.