14 Ιουνίου 2010

ΠΟΛ 1085/14.6.2010

Καθορισμός εντύπων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (στο εξής Συμφωνία) [Ν 3363/2005 (ΦΕΚ Α΄ 159)].
κάνετε click εδώ για να δείτε το κείμενο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Αίτηση εφαρμογής για μερίσματα)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 15(1) ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ (1ο αντίγραφο)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 15(1) ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ (2ο αντίγραφο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (Αίτηση επιστροφής για μερίσματα)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 15(1) ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ (1ο αντίγραφο)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 15(1) ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ (2ο αντίγραφο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (Αίτηση προς ΔΟΥ για Πιστοποιητικό)
Αίτηση προς ΔΟΥ για Πιστοποιητικό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (Βεβαίωση ΔΟΥ για Πιστοποιητικό)
Βεβαίωση ΔΟΥ για Πιστοποιητικό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (Αίτηση προς ΔΟΣ για Πιστοποιητικό)
Αίτηση προς ΔΟΣ για Πιστοποιητικό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 (Αίτηση εφαρμογής για τόκους-δικαιώματα)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 15(2) ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ (1ο αντίγραφο)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 15(2) ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ (2ο αντίγραφο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 (Αίτηση επιστροφής για τόκους-δικαιώματα)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 15(2) ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ (1ο αντίγραφο)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 15(2) ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ (2ο αντίγραφο)
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.