11 Ιουνίου 2010

ΠΟΛ 1087/11.6.2010

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν 3588/2007) και του Ν 3808/2009, που αφορούν στη διαδικασία συνδιαλλαγής.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.