1 Ιουνίου 2010

ΕγκΙΚΑ Α20/251/42/1.6.2010

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί εθελουσίας αποχώρησης του προσωπικού των εταιρειών «Ο.Λ.Π. Α.Ε.» και «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» και σε όσους επιλέγουν κατά την συνταξιοδότηση τις κοινές συνταξιοδοτικές διατάξεις του α.ν.1846/51.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.