27 Απριλίου 2010

ΕγκΙΚΑ 31/27.4.2010

Συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του προσωπικού του ΟΤΕ που απολύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3762/09 - εθελουσία αποχώρηση - κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 3762/09 και των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. Φ.10051/27177/2174/24-3-2010 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 333/τ.Β΄/26-3-2010).
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.