31 Μαρτίου 2010

ΕγκΙΚΑ Σ86/4/31.3.2010

Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρ. 12 του Ν 1976/1991 σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, ασφαλισμένους από 1.1.1993 και μετά.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.