26 Φεβρουαρίου 2010

ΕγκΙΚΑ 19/26.2.2010

α) Τροποποίηση της διαδικασίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).
β) Περίοδοι υποβολής ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από 1.1.2010 έως 31.12.2010.
 
Συνημμένα:

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.