30 Νοεμβρίου 2009

ΕγκΙΚΑ 79/30.11.2009

Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τη συνέχιση της ασφάλισης ανέργων προερχοʽένων από την επιχείρηση «ΝΑΥΣΙ Α.Ε.», οι οποίοι εντάσσονται σε πρόγραʽʽα ειδικής επιδότησης ανεργίας του ΟΑΕΔ.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.