24 Νοεμβρίου 2009

ΕγκΙΚΑ Α23/592/24.11.2009

α) Χορήγηση βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαʽονής, β) Κλοπή αδειών διαʽονής, δελτίων διαʽονής και βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαʽονής και γ) Απώλεια αδειών διαʽονής.
 
 

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.